Amino Acids  >  Synthesis Reagents, Resins & Accessories  >  Synthesis Resins  >  Wang Resins
 Product Size Catalog # US$  
Anb - Wang Resin
5 - amino - 2 - nitrobenzoic acid preloaded to Wang Resin
1 g 65368 $605
Fmoc - α - Abu - Wang resin
N - α - Fmoc - L - α - aminobutyric acid - Wang resin
1 g 20485 $121
Fmoc - β - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - β - alanine - Wang resin
1 g 20284 $61
Fmoc - β - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - β - alanine - Wang resin
5 g 20285 $242
Fmoc - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - L - alanine - Wang resin
1 g 20100 $33
Fmoc - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - L - alanine - Wang resin
5 g 20043 $121
Fmoc - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - L - alanine - Wang resin
10 g 20044 $231
Fmoc - Arg(Pbf) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,4,6,7 - pentamethyldihydrobenzofuran - 5 - sulfonyl - L - arginine - Wang resin
10 g 20097 $655
Fmoc - Arg(Pbf) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,4,6,7 - pentamethyldihydrobenzofuran - 5 - sulfonyl - L - arginine - Wang resin
5 g 20098 $341
Fmoc - Arg(Pbf) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,4,6,7 - pentamethyldihydrobenzofuran - 5 - sulfonyl - L - arginine - Wang resin
1 g 20099 $83
Fmoc - Arg(Pmc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,5,7,8 - pentamethylchroman - 6 - sulfonyl - L - arginine - Wang resin
5 g 20045 $385
Fmoc - Arg(Pmc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,5,7,8 - pentamethylchroman - 6 - sulfonyl - L - arginine - Wang resin
10 g 20046 $704
Fmoc - Asn(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - β - trityl - L - asparagine - Wang resin
5 g 20047 $242
Fmoc - Asn(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - β - trityl - L - asparagine - Wang resin
10 g 20048 $435
Fmoc - Asn(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - β - trityl - L - asparagine - Wang resin
1 g 20102 $61
Fmoc - Asp(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - L - aspartic acid β - t - butyl ester - Wang resin
1 g 20103 $49
Fmoc - Asp(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - L - aspartic acid β - t - butyl ester - Wang resin
5 g 20049 $193
Fmoc - Asp(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - L - aspartic acid β - t - butyl ester - Wang resin
10 g 20050 $363
Fmoc - Cys(Acm) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - acetamidomethyl - L - cysteine - Wang resin
1 g 24589 $49
Fmoc - Cys(Acm) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - acetamidomethyl - L - cysteine - Wang resin
5 g 24590 $193
Fmoc - Cys(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - trityl - L - cysteine - Wang resin
1 g 20104 $71
Fmoc - Cys(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - trityl - L - cysteine - Wang resin
5 g 20051 $291
Fmoc - Cys(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - trityl - L - cysteine - Wang resin
10 g 20052 $523
Fmoc - D - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - D - alanine - Wang resin
1 g 24549 $71
Fmoc - D - Ala - Wang resin
N - α - Fmoc - D - alanine - Wang resin
5 g 24550 $291
Fmoc - D - Arg(Pbf) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,4,6,7 - pentamethyldihydrobenzofuran - 5 - sulfonyl - D - arginine - Wang Resin
1 g 24551 $181
Fmoc - D - Arg(Pbf) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,4,6,7 - pentamethyldihydrobenzofuran - 5 - sulfonyl - D - arginine - Wang Resin
5 g 24552 $726
Fmoc - D - Arg(Pmc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,5,7,8 - pentamethylchroman - 6 - sulfonyl - D - arginine - Wang resin
1 g 24553 $154
Fmoc - D - Arg(Pmc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - 2,2,5,7,8 - pentamethylchroman - 6 - sulfonyl - D - arginine - Wang resin
5 g 24554 $605
Fmoc - D - Asn(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - β - trityl - D - asparagine - Wang resin
1 g 24555 $143
Fmoc - D - Asn(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - β - trityl - D - asparagine - Wang resin
5 g 24556 $583
Fmoc - D - Asp(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - D - aspartic acid β - t - butyl ester - Wang resin
1 g 24557 $143
Fmoc - D - Asp(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - D - aspartic acid β - t - butyl ester - Wang resin
5 g 24558 $583
Fmoc - D - Cys(Acm) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - acetamidomethyl - D - cysteine - Wang resin
1 g 24559 $193
Fmoc - D - Cys(Acm) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - acetamidomethyl - D - cysteine - Wang resin
5 g 24560 $775
Fmoc - D - Cys(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - trityl - D - cysteine - Wang resin
1 g 24561 $143
Fmoc - D - Cys(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - S - trityl - D - cysteine - Wang resin
5 g 24562 $583
Fmoc - D - Gln(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - trityl - D - glutamine - Wang resin
1 g 24563 $143
Fmoc - D - Gln(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - trityl - D - glutamine - Wang resin
5 g 24564 $583
Fmoc - D - Glu(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - D - glutamic acid γ - t - butyl ester - Wang resin
1 g 24565 $143
Fmoc - D - Glu(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - D - glutamic acid γ - t - butyl ester - Wang resin
5 g 24566 $583
Fmoc - D - His(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - im - trityl - D - histidine - Wang resin
1 g 61826-1 $181
Fmoc - D - His(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - im - trityl - D - histidine - Wang resin
5 g 61826-5 $726
Fmoc - D - Ile - Wang resin
N - α - Fmoc - D - isoleucine - Wang resin
1 g 61827-1 $363
Fmoc - D - Ile - Wang resin
N - α - Fmoc - D - isoleucine - Wang resin
5 g 61827-5 $1452
Fmoc - D - Leu - Wang resin
N - α - Fmoc - D - leucine - Wang resin
1 g 24567 $99
Fmoc - D - Leu - Wang resin
N - α - Fmoc - D - leucine - Wang resin
5 g 24568 $385
Fmoc - D - Lys(Biotin) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (d - Biotin) - D - lysine - Wang resin
0.5 g 61829-05 $545
Fmoc - D - Lys(Biotin) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (d - Biotin) - D - lysine - Wang resin
1 g 61829-1 $968
Fmoc - D - Lys(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - t - Boc - D - lysine - Wang resin
1 g 24569 $143
Fmoc - D - Lys(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - t - Boc - D - lysine - Wang resin
5 g 24570 $583
Fmoc - D - Lys(Mtt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - 4 - methyltrityl - D - lysine - Wang resin
0.5 g 61830-05 $110
Fmoc - D - Lys(Mtt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - 4 - methyltrityl - D - lysine - Wang resin
1 g 61830-1 $181
Fmoc - D - Lys - Wang resin
N - α - Fmoc - D - lysine - Wang resin
1 g 61828-1 $291
Fmoc - D - Lys - Wang resin
N - α - Fmoc - D - lysine - Wang resin
5 g 61828-5 $1161
Fmoc - D - Met - Wang resin
N - α - Fmoc - D - methionine - Wang resin
1 g 24571 $93
Fmoc - D - Met - Wang resin
N - α - Fmoc - D - methionine - Wang resin
5 g 24572 $363
Fmoc - D - Nle - Wang resin
N - α - Fmoc - D - norleucine - Wang resin
1 g 24573 $110
Fmoc - D - Nle - Wang resin
N - α - Fmoc - D - norleucine - Wang resin
5 g 24574 $435
Fmoc - D - Nva - Wang resin
N - α - Fmoc - D - norvaline - Wang resin
1 g 61831-1 $121
Fmoc - D - Nva - Wang resin
N - α - Fmoc - D - norvaline - Wang resin
5 g 61831-5 $484
Fmoc - D - Phe - Wang resin
N - α - Fmoc - D - phenylalanine - Wang resin
1 g 24575 $110
Fmoc - D - Phe - Wang resin
N - α - Fmoc - D - phenylalanine - Wang resin
5 g 24576 $435
Fmoc - D - Pro - Wang resin
N - α - Fmoc - D - proline - Wang resin
1 g 24577 $105
Fmoc - D - Pro - Wang resin
N - α - Fmoc - D - proline - Wang resin
5 g 24578 $413
Fmoc - D - Ser(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - D - serine - Wang resin
1 g 24579 $154
Fmoc - D - Ser(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - D - serine - Wang resin
5 g 24580 $605
Fmoc - D - Thr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - D - threonine - Wang resin
1 g 24581 $143
Fmoc - D - Thr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - D - threonine - Wang resin
5 g 24582 $583
Fmoc - D - Trp(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - in - t - Boc - D - tryptophan - Wang resin
1 g 24585 $121
Fmoc - D - Trp(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - in - t - Boc - D - tryptophan - Wang resin
5 g 24586 $484
Fmoc - D - Trp - Wang resin
N - α - Fmoc - D - tryptophan - Wang resin
1 g 24583 $137
Fmoc - D - Trp - Wang resin
N - α - Fmoc - D - tryptophan - Wang resin
5 g 24584 $555
Fmoc - D - Tyr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - D - tyrosine - Wang resin
1 g 24587 $143
Fmoc - D - Tyr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - D - tyrosine - Wang resin
5 g 24588 $583
Fmoc - D - Val - Wang resin
N - α - Fmoc - D - valine - Wang resin
1 g 24634 $110
Fmoc - D - Val - Wang resin
N - α - Fmoc - D - valine - Wang resin
5 g 24635 $435
Fmoc - Gln(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - trityl - L - glutamine - Wang resin
1 g 20106 $83
Fmoc - Gln(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - trityl - L - glutamine - Wang resin
5 g 20055 $341
Fmoc - Gln(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - γ - trityl - L - glutamine - Wang resin
10 g 20056 $605
Fmoc - Glu(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - L - glutamic acid γ - t - butyl ester - Wang resin
5 g 20053 $193
Fmoc - Glu(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - L - glutamic acid γ - t - butyl ester - Wang resin
10 g 20054 $352
Fmoc - Glu(OtBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - L - glutamic acid γ - t - butyl ester - Wang resin
1 g 20105 $49
Fmoc - Gly - Wang resin
N - α - Fmoc - glycine - Wang resin
1 g 20107 $22
Fmoc - Gly - Wang resin
N - α - Fmoc - glycine - Wang resin
5 g 20057 $99
Fmoc - Gly - Wang resin
N - α - Fmoc - glycine - Wang resin
10 g 20058 $171
Fmoc - His(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - im - trityl - L - histidine - Wang resin
5 g 20059 $291
Fmoc - His(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - im - trityl - L - histidine - Wang resin
10 g 20060 $523
Fmoc - His(Trt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - im - trityl - L - histidine - Wang resin
1 g 20108 $71
Fmoc - Ile - Wang resin
N - α - Fmoc - L - isoleucine - Wang resin
1 g 20109 $22
Fmoc - Ile - Wang resin
N - α - Fmoc - L - isoleucine - Wang resin
5 g 20061 $99
Fmoc - Ile - Wang resin
N - α - Fmoc - L - isoleucine - Wang resin
10 g 20062 $171
Fmoc - Leu - Wang resin
N - α - Fmoc - L - leucine - Wang resin
5 g 20063 $99
Fmoc - Leu - Wang resin
N - α - Fmoc - L - leucine - Wang resin
10 g 20064 $171
Fmoc - Leu - Wang resin
N - α - Fmoc - L - leucine - Wang resin
1 g 20110 $22
Fmoc - Lys(5 - FAM) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (5 - carboxyfluorescein) - L - lysine - Wang resin
0.5 g 61825-05 $423
Fmoc - Lys(5 - FAM) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (5 - carboxyfluorescein) - L - lysine - Wang resin
1 g 61825-1 $726
Fmoc - Lys(5/6 - FAM) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (5/6 - carboxyfluorescein) - L - lysine - Wang resin
0.5 g 20145 $303
Fmoc - Lys(5/6 - FAM) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (5/6 - carboxyfluorescein) - L - lysine - Wang resin
1 g 20146 $484
Fmoc - Lys(Biotin) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (d - Biotin) - L - lysine - Wang resin
0.5 g 21767 $275
Fmoc - Lys(Biotin) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (d - Biotin) - L - lysine - Wang resin
1 g 21769 $484
Fmoc - Lys(Biotin - LC) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (d - Biotin - 6 - amidocaproate) - L - lysine - Wang resin
1 g 21741 $517
Fmoc - Lys(Biotin - LC) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - (d - Biotin - 6 - amidocaproate) - L - lysine - Wang resin
0.5 g 21751 $303
Fmoc - Lys(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - t - Boc - L - lysine - Wang resin
1 g 20111 $49
Fmoc - Lys(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - t - Boc - L - lysine - Wang resin
5 g 20065 $193
Fmoc - Lys(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - t - Boc - L - lysine - Wang resin
10 g 20066 $352
Fmoc - Lys(Mtt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - 4 - methyltrityl - L - lysine - Wang resin
1 g 20423 $99
Fmoc - Lys(Mtt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - 4 - methyltrityl - L - lysine - Wang resin
5 g 20424 $385
Fmoc - Lys(Mtt) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - ε - 4 - methyltrityl - L - lysine - Wang resin
0.5 g 20181 $55
Fmoc - Lys - Wang resin
N - α - Fmoc - L - lysine - Wang resin
0.5 g 20288 $121
Fmoc - Lys - Wang resin
N - α - Fmoc - L - lysine - Wang resin
1 g 20289 $215
Fmoc - Lys - Wang resin
N - α - Fmoc - L - lysine - Wang resin
5 g 20426 $847
Fmoc - Met - Wang resin
N - α - Fmoc - L - methionine - Wang resin
5 g 20067 $99
Fmoc - Met - Wang resin
N - α - Fmoc - L - methionine - Wang resin
10 g 20068 $171
Fmoc - Met - Wang resin
N - α - Fmoc - L - methionine - Wang resin
1 g 20112 $22
Fmoc - Nle - Wang resin
N - α - Fmoc - L - norleucine - Wang resin
5 g 29382 $220
Fmoc - Nle - Wang resin
N - α - Fmoc - L - norleucine - Wang resin
1 g 24593 $55
Fmoc - Nva - Wang resin
N - α - Fmoc - L - norvaline - Wang resin
1 g 20584 $110
Fmoc - Phe - Wang resin
N - α - Fmoc - L - phenylalanine - Wang resin
1 g 20113 $22
Fmoc - Phe - Wang resin
N - α - Fmoc - L - phenylalanine - Wang resin
5 g 20069 $99
Fmoc - Phe - Wang resin
N - α - Fmoc - L - phenylalanine - Wang resin
10 g 20070 $171
Fmoc - Pro - Wang resin
N - α - Fmoc - L - proline - Wang resin
5 g 20071 $99
Fmoc - Pro - Wang resin
N - α - Fmoc - L - proline - Wang resin
10 g 20072 $171
Fmoc - Pro - Wang resin
N - α - Fmoc - L - proline - Wang resin
1 g 20114 $22
Fmoc - Sar - Wang resin
N - α - Fmoc - sarcosine - Wang resin; N - α - Fmoc - N - α - methylglycine - Wang resin
1 g 23574 $71
Fmoc - Sar - Wang resin
N - α - Fmoc - sarcosine - Wang resin; N - α - Fmoc - N - α - methylglycine - Wang resin
5 g 23784 $291
Fmoc - Ser(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - serine - Wang resin
1 g 20115 $49
Fmoc - Ser(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - serine - Wang resin
5 g 20073 $193
Fmoc - Ser(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - serine - Wang resin
10 g 20074 $352
Fmoc - Thr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - threonine - Wang resin
5 g 20075 $193
Fmoc - Thr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - threonine - Wang resin
10 g 20076 $352
Fmoc - Thr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - threonine - Wang resin
1 g 20116 $49
Fmoc - Trp(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - in - t - Boc - L - tryptophan - Wang resin
1 g 21701 $99
Fmoc - Trp(Boc) - Wang resin
N - α - Fmoc - N - in - t - Boc - L - tryptophan - Wang resin
5 g 21703 $385
Fmoc - Tyr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - tyrosine - Wang resin
1 g 20118 $49
Fmoc - Tyr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - tyrosine - Wang resin
5 g 20079 $193
Fmoc - Tyr(tBu) - Wang resin
N - α - Fmoc - O - t - butyl - L - tyrosine - Wang resin
10 g 20080 $352
Fmoc - Val - Wang resin
N - α - Fmoc - L - valine - Wang resin
5 g 20081 $99
Fmoc - Val - Wang resin
N - α - Fmoc - L - valine - Wang resin
10 g 20082 $171
Fmoc - Val - Wang resin
N - α - Fmoc - L - valine - Wang resin
1 g 20119 $22
Wang resin
p - Benzyloxybenzyl alcohol resin (100 - 200 mesh)
5 g 20085 $39
Wang resin
p - Benzyloxybenzyl alcohol resin (100 - 200 mesh)
25 g 20086 $143
  < Back